Cement wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R 25 kg

Cement wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R 25 kg

Podstawowe dane

  • Producent: CEMEX
  • Kod produktu: 870

Opis

Technologia produkcji cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości specjalnie przygotowywanego kamienia wapiennego, popiołów lotnych krzemionkowych oraz dodatku siarczanowego ...

16,99

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka


Technologia produkcji cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości specjalnie przygotowywanego kamienia wapiennego, popiołów lotnych krzemionkowych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania


Zastosowanie:

-Zaprawy murarskie i tynkarskie
-Beton konstrukcyjny na fundamenty, ściany, stropy, wieńce itp.
-Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
-Podbudowy pod posadzki i nawierzchnie z betonu
-Wylewki i gładzie cementowe
-Stabilizacje i podsypki pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych
-Produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów

Oprócz podstawowych zastosowań jest szczególnie zalecany do wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich cementowych oraz zapraw cementowo-wapiennych z ograniczoną zawartością wapna.


Właściwości:

-Wystarczająco wysoka wytrzymałość wczesna
-Korzystna wytrzymałość normowa (po 28 dniach)
-MoŜliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych
-Doskonała więźliwość wody w zaprawach i betonach
-Bardzo dobra urabialność zapraw i betonów
-Wystarczająco długi czas przerobu zapraw i betonów
-Dobra przyczepność do podłoża
-Niewielki skurcz


Klienci kupili również

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.