Producenci dostępni w kategorii

Prawidłowy dobór systemu kominowego jest bardzo ważny z punktu widzenia budowy domu. To właśnie on odprowadza spaliny i zużyte powietrze lub doprowadza powietrze do urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Każdy system kominowy musi spełniać niezbędne wymagania określone w warunkach technicznych. Obudowa musi być zbudowana z materiałów o odporności ogniowej minimum 60 minut. Dodatkowo zaleca się aby powierzchnia wewnętrza była gładka. 

System kominowy odprowadzający spaliny lub dym musi być wyposażony w otwór wyczystny  ze szczelnym, niepalnym zamknięciem. Niezbędne są także takiej elementy jak: odstojnik kondensatu umieszczony w dolnej części komina, a także otwory rewizyjne. Polska Norma reguluje pionowe osadzenie przewodów kominowych. Dopuszczalne odchylenie od pionu nie może być większe niż  30° na odcinku nie dłuższym niż 2 m.

System kominowy nie powinien być krótszy niż 4 m w przypadku mocy nieprzekraczającej 35 kW. W przypadku większej mocy wysokość komina może wynosić 2 m. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wysoką funkcjonalność należy wyprowadzić komin odpowiednio wysoko. 

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.