Ścisk budowlany ZS-100
Taczka ogrodowa budowlana T-068
Barierka STANDARD
Taczka ogrodowa budowlana T-070/A
Wyważak brukarski
Motek brukarski długi
Młotek brukarski krótki
Taczka ogrodowa budowlana T-070/B
Taczka ogrodowa budowlana T-066/B
Taczka ogrodowa budowlana T-066/C
 Taczka dwukołowa T-070/2K
 Taczka ogrodowa budowlana T-066/S
Barierka ciężka 14B
Kleszcze poprzeczne 200
Imak brukarski
Kleszcze podłużne 800
Podkładka elastyczna do PCX 500
Mieszadło PROMIX 1200W
Mieszadło PROMIX 1600W
Betoniarka MK-130
Betoniarka MIX-130/T
Betoniarka BWE-185
Betoniarka MK-165/B
Betoniarka BWE-170
Betoniarka BWE-185
Gilotyna do kostki Maxipave
Betoniarka BWE-190
Betoniarka MK-185 Profi
Betoniarka BWE-150K
 Betoniarka BWE-150KJ
Betoniarka BWE-200K
Betoniarka BWE-200KJ
 Betoniarka BWE-250K
Betoniarka BWE-250KJ
Zagęszczarka PCX 500
Wibrator elektryczny Megavib +
Grabie do betonu
Łopata do betonu

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.