Betoniarka BWE-190
Betoniarka BWE-185
Betoniarka MIX-130/T
Betoniarka MK-165/B
Taczka ogrodowa budowlana T-068
Taczka ogrodowa budowlana T-070/A
Taczka ogrodowa budowlana T-066/C
Taczka ogrodowa budowlana T-066/B
Betoniarka BWE-170
Betoniarka MK-130
Betoniarka BWE-165
Betoniarka MK-185 Profi
Betoniarka BWE-150K
 Betoniarka BWE-150KJ
Betoniarka BWE-200K
Betoniarka BWE-200KJ
 Betoniarka BWE-250K
Betoniarka BWE-250KJ
Mieszadło PROMIX 1200W
Mieszadło PROMIX 1600W
Taczka ogrodowa budowlana T-070/B
 Taczka dwukołowa T-070/2K
 Taczka ogrodowa budowlana T-066/S
Zagęszczarka PCX 500
Podkładka elastyczna do PCX 500
Barierka STANDARD
Barierka ciężka 14B
Ścisk budowlany ZS-100
Gilotyna do kostki Maxipave
Kleszcze poprzeczne 200
Kleszcze podłużne 800
Wyważak brukarski
Imak brukarski
Motek brukarski długi
Młotek brukarski krótki
Wibrator elektryczny Megavib +
Grabie do betonu
Łopata do betonu

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.